ηλεκτρονικές υπηρεσίες

εκδηλώσεις

Αντιδήμαρχοι & Βοηθοί Δημάρχου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

  • ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Ηλεκτροφωτισμού, Αθλητισμού, καθώς και για θέματα Δημοτικής Ενότητας Τριταίας     

  • ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών & Επικοινωνίας

  • ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Μελετών, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής, Πρασίνου και Πολιτισμού, Ισότητας των φύλων

  • ΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Οδοποιίας, Πολιτικής Προστασίας, Γραφείου Κινήσεως και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Δημοτικής Περιουσίας


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ


ΒΟΗΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  • ΓΙΑΡΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

  • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Καλεντζίου

  • ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα Καθαριότητας, Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης

  • ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα συντήρησης και Επισκευής των υποδομών και εγκαταστάσεων

  • ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

Βοηθός Δημάρχου (Εντεταλμένος Σύμβουλος) σε θέματα Συνεταιρισμών καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Λεοντίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΟΥΛΙΟΥ

Παναγόπουλος  Θεόδωρος του Παναγιώτη

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.  

Πετρούτσος Θεόδωρος


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

homemenuDimos
είσοδος
συνδεθείτε με τα στοιχεία εγγραφής σας

newsletter
εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter