ηλεκτρονικές υπηρεσίες

εκδηλώσεις

Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου

Βοήθεια Στο Σπίτι

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
 
Παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μεγίστη δυνατή αυτονομία και την κοινωνική ευημερία.
 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Το πρόγραμμα διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως στο:
 • να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους
 • να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους
 • να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών
 • να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση
 • να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Με την δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες. Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών με δυνατότητα επέκτασης του είδους και τους εύρους των υπηρεσιών αυτών. Δίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και των ΑΜΕΑ που ζουν μόνα τους ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν κινδύνους, απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους, και κινδυνεύουν πρώιμα ή σε υπέρμετρο βαθμό να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους.
Για την αποδοτικότερη λειτουργία και στήριξη του προγράμματος θα διατεθούν 500 πολυμορφικά οχήματα στους Καπποδιστριακούς Δήμους που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα.
Στους σκοπούς της δράσης για την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ περιέχονται:
 • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής όπως και άλλων ενδιαφερομένων οργανισμών
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 • Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 • Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους
 • Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους
 • Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης της μέγιστης χρήσης και προσπέλασης τους,
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράμματος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.
 • Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.
 • Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.
 • Η διασύνδεση τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα την συνεργασία και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης
 • Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος
Στον Δήμο Ερυμάνθου, λειτουργούν οι εξής Δομές και το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 8:00 π.μ. ως 3:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δ.Ε. Φαρρών έδρα Ίσωμα: 2694061424
Δ.Ε. Τριταίας έδρα Σταυροδρόμι: 2694051643

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο. Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.
 
Πως Λειτουργεί: Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά μία από τις 420 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.
 
Ποιές υπηρεσίες παρέχει: Στο Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνονται:
 
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
Θέματα Νομαρχιών:
 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα)
 • Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών & παραϊατρικών επαγγελμάτων)
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης & αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων κ.α.)
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών (των Διευθύνσεων Βιομηχανίας)
Θέματα Δήμων:
 • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)
 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες
Θέματα Πρωτοδικείων:
 • Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.α.)
Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων:
 • Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις
 • Βιβλιάρια ασθενείας (οικογενειακά & ατομικά)
Στον Δήμο Ερυμάνθου Ν. Αχαΐας λειτουργούν τα ακόλουθα ΚΕΠ και το ωράριο είναι από τις 8:00 π.μ. ως 3:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
 
ΚΕΠ Δ.Ε. Φαρρών, Ν Αχαΐας
Διεύθυνση: Χαλανδρίτσα,
Τ.Κ.: 25008, Περιοχή: Δ.Ε. Φαρρών
Τηλέφωνο: 2694022940, Fax: 2694022001

ΚΕΠ Δ.Ε. Τριταίας Ν. Αχαΐας
Διεύθυνση: Σταυροδρόμι Νομού Αχαΐας,
Τ.Κ.:25015, Περιοχή: Δ.Ε. Τριταίας
Τηλέφωνο: 2694051311, Fax: 2694051305

ΚΕΠ Δ.Ε. Καλεντζίου, Ν Αχαΐας
Διεύθυνση: Καλέντζι,
Τ.Κ.: 25015, Περιοχή: Δ.Ε. Καλεντζίου
Τηλέφωνο: 2694031495, Fax: 2694031485
e-mail: k.kalentziou@kep.gov.gr

Κομβικό Σημείο Επαφής Ερυμάνθου

(ΚΟ.Σ.Ε)

Με την εφαρμογή του Ν.388/2010 (ΦΕΚ 166Α) για την Εθνική Υποδομή Πληροφοριών (Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSIRE) προχωρήσαμε στην συγκρότηση του ΚΟμβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε) για τον Δήμο Ερυμάνθου.

Αντικείμενο της Ομάδας αυτής είναι η καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που διαθέτει ο Δήμος και η διάθεση τους στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε) προκειμένου για την ορθή διαχείριση και διαμοιρασμό των δεδομένων και υπερεσιών αυτών.

Τα μέλη του ΚΟ.Σ.Ε Δημου Ερυμανθου ορίστηκαν με Απόφαση Συγκρότησης ΚΟ.Σ.Ε.Η ηλεκρονική διεύθηνση στην οποία μπορούν στελέχη της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης να έρθουν σε επικοινωνία με το ΚΟ.Σ.Ε του Δήμου Ερυμάνθου είναι : kose.erymanthou@gmail.gr


homemenuDimos
είσοδος
συνδεθείτε με τα στοιχεία εγγραφής σας

newsletter
εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter